erewrbtt-in

ISTOTNA ZMIANA OKOLICZNOŚCI NIEZALEŻNA OD ZAMAWIAJĄCEGO.

zmiana

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że nadzwyczajne wydarzenia, które mogą stanowić podstawę unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą być niezależne od zamawiającego. 

więcej

NIEDOZWOLONA OPŁATA LIKWIDACYJNA POBRANA PRZEZ SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Skandia

Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie o sygn. XV Ca 796/17 nakazał ubezpieczycielowi zapłatę świadczenia wykupu wraz z zatrzymaną opłatą likwidacyjną. Tym samym potwierdził, że Skandia dokonując zatrzymań zastosowała wobec naszej Klientki niedozwoloną klauzulę umowną.

więcej