erewrbtt-in

Jak odzyskać pieniądze z rachunków bankowych spadkodawców ?

Jeśli przypuszczamy, że spadkodawcy, po których odziedziczyliśmy spadek mogli pozostawić pieniądze na swoich rachunkach bankowych, warto skorzystać z procedury przewidzianej przez nowelizację ustawy Prawo bankowe, która ma ułatwić spadkobiercom dostęp do rachunków bankowych osób zmarłych. 

więcej

Spółki - podział, przekształcenie i rozwiązanie.

Wrzesień zapowiada się w kancelarii bardzo interesująco...

więcej