erewrbtt-in

Koszty paliwa i utrzymania samochodu ponoszone przez pracodawcę nie stanowią przychodu pracownika.

W rozstrzygniętej niedawno sprawie administracyjnej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że nieodpłatne świadczenia pracodawcy polegające np. na ponoszeniu kosztów paliwa, czy innych wydatków związanych z samochodem służbowym wykorzystywanym dla celów prywatnych, nie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

więcej

Składanie spraw do sądu. Czy warto ?

Często spotykam się z takim pytaniem. Krótko – warto bardzo dobrze to rozważyć, choć jak uczył profesor Błażejczak „prawnik powinien zawsze odpowiadać: to zależy”. Tym m.in. różni się prawnik od nieprawnika, że będzie potrafił rozróżnić kiedy warto, a kiedy jednak nie.

więcej