erewrbtt-in

Email, skan dokumentu i SMS - Kodeks Cywilny skategoryzował nowe formy czynności prawnych.

Dnia 8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego wprowadzająca nową formę czynności cywilnoprawnych – formę dokumentową. Ponadto wprost w przepisach uregulowana została także forma elektroniczna.

więcej

Spółki - podział, przekształcenie i rozwiązanie.

Wrzesień zapowiada się w kancelarii bardzo interesująco...

więcej