erewrbtt-in

  • slider-glowny1

Aktualności prawne

UPRAWNIENIA SĄDU REJESTROWEGO W POSTĘPOWANIU O WYKREŚLENIE NIEDOPUSZCZALNEGO WPISU DO KRS ZE WZGLĘDU NA OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

Sąd rejestrowy, w ramach postępowania o wykreślenie z KRS wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy prawa, nie jest uprawniony do badania zgodności z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, która stanowi materialnoprawną podstawę dokonanego wpisu.

więcej

Ostatnio w kancelarii

DRAFTING EFFECTIVE INTERNATIONAL CONTRACTS

CERTIFICAT 2018 Drafting Effective International C page 001

Dwa bardzo dobre dni ze świetnymi praktykami z dziedziny umów w obrocie międzynarodowym m.in. ze Szwajcarii, Francji, Belgii, Anglii, Niemiec czy Hiszpanii. Teraz jeszcze lepiej sporządzimy dla Państwa Wasze umowy.

więcej