erewrbtt-in

Kredyt CHF - niedozwolona klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu.

W sytuacji, gdy kredytobiorcy zaciągali umowy o kredyt hipoteczny pomimo braku wkładu własnego albo wnosząc niski wkład, bank zgadzał się na udzielenie kredytu jedynie pod warunkiem uiszczenia składki na ubezpieczenie niskiego wkładu. W kolejnych latach spłaty kredytu bank pobierał składkę ponownie, aż do czasu spłaty wymaganej części kredytu.  

więcej

Ważne regulaminy, procedury i wzory.

Dla jednego z najważniejszych klientów - pozdrowienia dla Radka i Adama - dokonujemy gruntownego przeglądu, przebudowy i spisania nowych regulaminów i umów: Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Pracy, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, polityki samochodowej, Regulaminu Zarządu, wzoru umowy sprzedaży, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz polityki bezpieczeństwa informacji, a także przygotowujemy zmiany do umowy spółki. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż klient należy do ...

więcej