erewrbtt-in

Specjalne przywileje wspólników spółki z o.o.

Panuje dość powszechne przekonanie, że umowę spółki z o.o. można ukształtować w taki sposób, że wspólnik posiadający choćby niewielką mniejszość udziałów może posiadać znaczną większość podstawowych praw - większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników czy prawo do większości zysku. Coś w tym jest, ale nie do końca.

więcej

Lotnisko Ławica: odszkodowanie.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację Portu Lotniczego Poznań-Ławica, a tym samym uprawomocnił się wyrok pierwszoinstancyjny zasądzający odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości w związku z wprowadzeniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska.

więcej