erewrbtt-in

ARTYKUŁY DLA CZŁONKA ZARZĄDU I WSPÓLNIKA.

 

ZARZĄD.

1. Odpowiedzialność Członka Zarządu wobec spółki.

2. Odpowiedzialność Członka Zarządu wobec wierzycieli spółki.

3. Jednoosobowa reprezentacja przez Członka Zarządu spółki, w której przewidziano reprezentację dwuosobową.

4. Samochód menadżera a koszt uzyskania przychodu (podróż prywatna).

5. Rozdzielność majątkowa Członka Zarządu.

6. Kontrakt menadżerski a ZUS.

7. Prześwietl kontrahenta.

8. Uprawnienia sądu rejestrowego w postępowaniu o wykreślenie niedopuszczalnego wpisu.

 

WSPÓLNICY.

1. Umowa spółki cichej.

2. Obniżka CIT dla małych przedsiębiorców - czy zakładać spółki z o.o. ?

3. Specjalne przywileje dla niektórych wspólników sp. z o.o.

4. Założenie spółki z o.o. w trybie S24 czy w trybie notarialnym ?

5. Tryb zaskarżania uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej.

6. Umowa inwestycyjna.

7. Umowa inwestycyjna: klauzula tag along.

8. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

9. Udziały w spółce z o.o. a majątek małżonków.

10. Prosta spółka akcyjna.

11. Sposoby dokapitalizowania spółki.

12. O spółce komandytowej "z z o.o. w środku".

13. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników.

14. Zakładanie spółki - checklista do przemyśleń.

15. Legitymacja procesowa do zaskarżenia uchwały Zgromadzenia Wspólników.

16. Zarzut nieważności uchwały Zgromadzenia Wspólników.

17. Przepisy dotyczące likwidacji spółki częściowo niezgodne z prawem unijnym.

18. Opodatkowanie wkładów do spółki.

19. Trudniejsze założenie spółki przez internet.

 

PRZEDSIĘBIORCA I JEGO PRACOWNIK.

1. Podpisz umowę o pracę zanim zacznie pracować.

2. Dopuszczalna kontrola nad pracownikiem. 

3. Granice działań pracodawcy.

4. Odpowiedzialność pracownika za prywatne korzystanie z przedmiotów pracodawcy.

5. Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.

6. Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

 

ZAPRASZAM TEŻ DO STREFY UMÓW, DO DZIAŁU NIERUCHOMOŚCI I DO SERVICES FOR COMPANIES IN ENGLISH.

A JEŻLI TU PAŃSTWO DOTARLIŚCIE TO OCZYWIŚCIE DO ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z NASZĄ KANCELARIĄ I AKTUALNOŚCI PRAWNYCH DLA WYŻSZEJ KADRY MENADŻERSKIEJ.