erewrbtt-in

 

USŁUGA COMPLIANCE

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Blumskiego specjalizuje się w obsłudze firm. Wyróżniam się bardzo dobrą praktyczną znajomością realiów biznesu, ale i umiejętnością ułożenia procesów wewnętrznych w zgodzie z prawem (compliance).

 

Posiadam unikalne doświadczenie w godzeniu:

- wymogów wynikających z przepisów prawa;

- regulacji międzynarodowych inwestorów;

- istniejących procedur wewnętrznych w spółkach;

 

Zarządzający przedsiębiorstwami zatrudniającymi co najmniej kilkanaście osób stają przed koniecznością uregulowania procesów w procedurach. Konieczność może wynikać:

- z przepisów prawa;

- z wymogów międzynarodowej grupy kaptiałowej;

- z potrzeby usprawnienia procesów wewnętrznych;

 

Moje doświadczenie compliance pozwala doradzić w ułożeniu procedur wewnętrznych w sposób zgodny z:

- przepisami polskiego prawa;

- przepisami prawa unijnego;

- intencjami zarządu spółki;

- intencjami grupy kapitałowej;

a przy tym:

- bez nadmiernego przeregulowania;

- w języku polskim i angielskim;

- w sposób, który nie wpłynie negatywnie na prowadzenie Twojego biznesu;

 

Byłem pierwszym w historii spółek oficerem compliance w BZ WBK TFI S.A. i BZ WBK Asset Management S.A., odpowiedzialnym za wdrożenie kilkadziesięciu nowych procedur i polityk w obu spółkach w zgodzie z:

- wchodzącą w życie unijną dyrektywą Markets in Financial Investment Directive (MiFID) niezaimplementowaną wtedy w całości do polskiego porządku prawnego,

- istniejącym polskim ustawodawstwem,

- trudnymi wymogami regulatora rynku kapitałowego Komisji Nadzoru Finansowego,

- wymogami irlandzkiego współwłaściciela (Allied Irish Bank)

- wymogami polskiego współwłaściciela (Banku Zachodniego WBK S.A.),

- ówcześnie funkcjonującymi w spółkach ok. 50 procedurami i politykami,

- procedurami powstającymi w Banku Zachodnim WBK S.A.,

- potrzebami Zarządów, które w warunkach dynamicznie rozwijającego się biznesu nie chciały przeregulować spółek,

przy tym:

- wykonując pracę o charakterze pionierskim,

- będąc pod ścisłym nadzorem i presją wielu osób,

- pracując bezpośrednio na zlecenie Prezesów Zarządów,

- mając na uwadze, że Komisja Nadzoru Finansowego nieco wcześniej udzieliła upomnienia zwiazanego z niezgodną z prawem reklamą Funduszy Inwestycyjnych Arka;

Powierzone zadanie zostało wykonane na tyle dobrze, że zaoferowano mi stanowisko Kierownika Zespołu Prawnego. 

 

Od wielu lat wspieram polskich przedsiębiorców korzystając z ww. doświadczeń. W ostatnim czasie  dla jednego z klientów w celu zunifikowania wymogów polskiego prawa i wymogów różnych, głównie niemieckich i amerykańskich, spółek z grupy kapitałowej, do której należy klient, zmieniłem gruntownie procedury w tym m.in.:

- ogólne warunki sprzedaży (Terms & Conditions of Sale), których wzór powstał dla całego świata;

- procedurę ochrony danych osobowych, w tym w kierunku umożliwienia przetwarzania danych zgromadzonych w Polsce przez inne spółki z grupy kapitałowej, w tym spółki z krajów uznanych za tzw. państwa trzecie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych;

- regulamin pracy i regulamin wynagradzania;

- umowę spółki;

- regulamin zarządu, w tym w kierunku umożliwienia sprawnego funkcjonowania spółki, której członkowie zarządu przebywają na stałe poza granicami Polski;

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- procedurę pełnomocnictw, w tym w celu:

          * umożliwienia pełnienia przez osoby zatrudnione przez inne spółki z grupy kapitałowej funkcji przełożonego (pracodawcy) w rozumieniu Kodeksu Pracy dla pracownika zatrudnionego przez polską spółkę;

          * umożliwienia osobom z innych spółek grupy kapitałowej, niepełniących żadnych funkcji w spółce polskiej, zatwierdzania pewnych decyzji biznesowych spółki polskiej;

 

Zapraszam do kontaktu.