erewrbtt-in

OPINIOWANIE UMÓW.

Kancelaria oferuje usługi w zakresie sporządzania, a także opiniowania umów cywilnoprawnych. Częstokroć zdarza się, że kontrahent przedstawia nam do podpisania przygotowaną przez siebie umowę, co rodzi konieczność gruntownego przeanalizowania jej treści. Nierzadka jest bowiem sytuacja, gdy z pozoru neutralne sfomułowanie umowne niesie wysoce negatywne konsekwencje dla osoby podpisującej umowę. Warto więc podjąć działania celem zabezpieczenia własnych interesów i skonsultować treść umowy z radcą prawnym.

Podkreślić należy, iż opiniowanie umów nie należy do zadań prostych, a osoba niezaznajomiona z językiem prawniczym i niemająca doświadczenia przy tworzeniu tekstu umów, może napotkać istotne trudności zarówno ze zrozumieniem treści kontraktu, jak również dostosowaniem zapisów do swojej sytuacji prawnej. W konsekwencji ingerując w treść umowy, może zamiast polepszyć swoją sytuację, pogorszyć ją.

Oferujemy analizę przedstawionych przez klientów umów, proponując zapisy w należyty sposób zabezpieczający interes klientów. Ponadto oferujemy wsparcie przy negocjowaniu umów. Naszym celem jest stworzenie takiej umowy, która będzie korzystna dla klienta, a jednocześnie możliwa do zaakceptowania przez drugą stronę umowy. Zdobyte doświadczenie pozwala nam osiągnąć porozumienie nawet w sytuacjach, gdy wydawałoby się to niemożliwe.

Kancelaria w ramach opiniowania umów oferuje:

  • przedstawienie wad i zalet umowy, w tym również praw i obowiązków każdej ze stron kontraktu,
  • przygotowanie propozycji zapisów umownych korzystnych dla klienta i zgodnych z jego oczekiwaniami,
  • skuteczne negocjowanie warunków umowy z drugą stroną,
  • pomoc przy sporządzaniu nowej umowy odpowiadającej potrzebom klienta.

Jak w każdej sprawie, także przy opiniowaniu umów, klient może oczekiwać profesjonalizmu, dochowania przez Kancelarię najwyższej staranności, a także indywidualnego podejścia oraz możliwe najszybszej realizacji zlecenia.